Szkolenie

2017-05-22

Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu

 • Przyczyny konfliktów. Czy można pracować bez konfliktów?
 • Jakie zachowania w sytuacji konfliktowej są konstruktywne, a które jeszcze bardziej pogłębiają konflikt?
 • Jak reagować na nieprzyjemne i niespodziewane repliki, sprzeciwy, manipulacje?
 • Jak kontrolować własne reakcje, ciało i język podczas sytuacji konfliktowych?
 • W jaki sposób wyrażać krytykę, wymagania i chęci w celu zapobiegania konfliktom?
 • Jak stosować mediacje w rozwiązywaniu konfliktów?
Więcej

2017-06-01

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w otoczeniu zawodowym i osobistym

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu

 • Koncepcje psychologiczne rozumienia człowieka;
 • Dynamika stresu;
 • Działania niepożądane w sytuacjach stresowych;
 • Model walki i prewencji w sytuacjach stresowych (zarządzanie emocjami i stresem, zrozumienie przyczyn powstawania sutuacji stresowych, poszukiwanie rozwiązań);
 • Walka z sytuacjami stresowymi w codziennym życiu
Więcej

2017-09-20

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci

Instytucja Publiczna Szpital Okręgowy im. S. Kudirkos w Alytus

 • Dziecko gorączkujące i uśmierzanie bólu (Karščiuojantis vaikas ir nuskausminimas);
 • Jak się zachować w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka. Dziecko płaczące (Ką daryti, kai įtariama prievarta vaiko atžvilgiu. Verkiantis vaikas);
 • Przyczyny niewydolności oddechowej. Dianostyka i leczenie nagłych stanów niewydolności układu oddechowego w pediatrii (Kvėpavimo nepakankamumo priežastys. Ūmių kvėpavimo sistemos būklių diagnostika ir gydymas pediatrijoje);
 • Toksykologia. Zatrucia w pediatrii (Toksikologija. Apsinuodijimai pediatrijoje);
 • Diagnostyka i leczenie nagłych stanów neurologicznych w pediatrii (Ūmių neurologinių būklių diagnostika ir gydymas pediatrijoje);
 • Diagnostyka i leczenie nagłych stanów niewydolności układu sercowo-naczyniowego w pediatrii (Ūmių širdies-kraujagyslių sistemos būklių diagnostika ir gydymas pediatrijoje);
 • Diagnostyka i leczenie nagłych stanów niewydolności układu pokarmowego w pediatrii. Nagły ból brzucha (Ūmių virškinimo sistemos būklių diagnostika ir gydymas pediatrijoje. Ūmus pilvo skausmas);
 • Rozpoznanie i ocena stanów nagłych (Urgentinių būklių atpažinimas ir vertinimas).
Więcej

2017-10-11

Diagnostyka i leczenie w nagłych przypadkach

Instytucja Publiczna Szpital Okręgowy im. S. Kudirkos w Alytus

 • Dziecko gorączkujące i uśmierzanie bólu (Karščiuojantis vaikas ir nuskausminimas);
 • Pierwsza pomoc w przypadkach zaburzenia czynności układu oddechowego (Skubi pagalba esant kvėpavimo sistemos būklės sutrikimams);
 • Pierwsza pomoc w przypadkach zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego (Skubi pagalba esant širdies kraujagyslių sistemos būklės sutrikimams);
 • ierwsza pomoc w stanach ostrych układu trawiennego i bólu brzucha (Skubi pagalba esant ūmioms virškinimo sistemos būklėms ir pilvo skausmas);
 • Dziecko płaczące, przemoc wobec dziecka (Verkiantis vaikas, prievarta vaiko atžvilgiu).
Więcej

2018-02-08

Nowoczesne metody leczenia złamań u dzieci

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 • Urazy u dzieci – wprowadzenie;
 • Obrażenia kończyny górnej u dzieci;
 • Odrębności w leczeniu złamań u dzieci;
 • Leczenie złamań kości udowej u dzieci;
 • Złamania kręgosłupa u dzieci i młodzieży;
 • Złamanie kości goleni
Więcej

2018-02-12

Pierwsza pomocy przy oparzeniach dzieci

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek, specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM w Białymstoku (wykład - Zagadnienia ogólne, Etiologia oparzeń skóry, Etiologia oparzeń skóry, Epidemiologia oparzeń u dzieci, znaczenie społeczne choroby oparzeniowej, profilaktyka oparzeń i Patofizjologia wstrząsu oparzeniowego);
 • dr hab. n. med. Ewa Matuszczak specjalista chirurg dziecięcy adiunkt Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM w Białymstoku (wykład - Miejscowe leczenie rany oparzeniowej, Oparzenia lekkie - pielęgnacja rany, Kryteria kierowania do ośrodka specjalizującego się w leczeniu oparzeń, Oparzenia ciężkie- leczenie rany oparzeniowej, Leczenie chirurgiczne, Wczesne i odległe wyniki leczenia w chorobie oparzeniowej, rehabilitacja. Oparzenia ciężkie - leczenie rany oparzeniowej - kontrola gojenia. Rehabilitacja).
Więcej

2018-06-11

Diagnostyka wad serca ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 • Rozwój serca. Krążenie płodowe. Krążenie po porodzie. Fizjologia serca. Metody diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii;
 • Wady serca: Najczęstsze wady serca;
 • Wady serca: Wady przewodozależne.
Więcej

2018-06-26

Najnowsze metody terapii oddechowej u wcześniaków

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

 • Nieinwazyjne metody terapii oddechowej wcześniaków. Tlenoterapia. CPAP i jego modyfikacje;
 • Inwazyjne metody wentylacji wcześniaków cz. 1. Wentylacja konwencjonalna;
 • Inwazyjne metody wentylacji wcześniaków cz. 2. Wentylacja o wysokiej częstotliwości.
Więcej