Projektas “Vaikų sveikatos apsaugos gerinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione” (Nr. LT-PL-1R-042)

Patirties pasidalijimo susitikimai (seminarai)

Projekto metu visi partneriai organizavo po 1 patirties pasidalijimo susitikimą (seminarą), kuriuose jų darbuotojai medikai dalijosi patirtimi su kitų partnerių darbuotojais, viso po 2 Lietuvoje ir Lenkijoje. Juose dalyvavo vidutiniškai po 20 dalyvių iš abejų šalių.

Plačiau

Mokymai

Projekto metu visi partneriai organizavo po 2 išorės ekspertų organizuotus sertifikuotus mokymus medikams, viso po 4 Lietuvoje ir Lenkijoje. Juose dalyvavo vidutiniškai po 20 dalyvių iš abejų šalių.

Plačiau

Konferencijos

Projekto metu buvo organizuota Įžanginė konferencija (2017, Balstogėje) bei Baigiamoji konferencija (2018, Marijampolėje). Jų metu taip pat vyko spaudos konferencijos. Baigiamoji konferencija buvo tiesiogiai transliuojama į interneto erdvę.

Plačiau

Seminarai vaikams

Siekiant mažinti mažųjų sergamumą ilgalaikėje perspektyvoje ir siekti prevencinių sveikatinimo tikslų ankstyvąjame laikotarpyje, bendradarbiaujant su mokymo ir socialinėmis įstaigomis, NVO, parengta medžiaga ir pravesta 20 seminarų mokyklose ir vaikų socialinėse įstaigose, viso po 10 Lietuvoje ir Lenkijoje. Juose dalyvavo vidutiniškai po 20 vaikų.

Plačiau

Pagrindinis projekto tikslas - papildomai įgytų žinių, naujos įrangos dėka sukurti sąlygas šiame regione pradėti teikti visai naujas ar kokybiškesnes medicinos paslaugas, sudarant galimybę didesniam gyventojų ir regiono mažųjų svečių skaičiui būtinas paslaugas gauti regionuose arčiau savo namų, mažinant jų socialinę atskirtę ir riziką, kad dalis sudėtingiau gyvenančių tėvų vaikų gali likti nenuvykę į toliau nuo provincijos esančias ligonines.

Arčiausiai Lietuvos ir Lenkijos sienos esančioms 4 regioninėms Balstogės, Marijampolės, Alytaus ir Suvalkų ligoninėms padėta užtikrinti mažųjų pacientų savalaikį ir kokybišką gydymą, įgyjant papildomų žinių ekspertų vykdytuose 8 mokymuose, projekto partnerių specialistų kolegoms teiktuose 4 patirties pasidalijimo susitikimuose, kokybiškų medicinos paslaugų teikimui būtinos įrangos (Balstogės ligoninė - 77 vnt., Marijampolės - 54, Alytaus - 4, Suvalkų - 9), modernizuotas vaikų chirurgijos departamentas (Suvalkuose).

Siekiant mažinti mažųjų sergamumą ilgalaikėje perspektyvoje ir siekti prevencinių sveikatinimo tikslų ankstyvąjame laikotarpyje, bendradarbiaujant su 8 mokymo ir 12 socialinėmis įstaigomis, 30 NVO, parengta medžiaga ir pravesta 20 seminarų mokyklose ir vaikų socialinėse įstaigose. Siekiant platesnės ir ilgaamžiškesnės projekto rezultatų gerosios patirties sklaidos, mokymų ir susitikimų bei seminarų vaikams medžiaga internete pristatyta šios elektroninės knygos (medikams) bei atmintinės (vaikams; tame tarpe ir elektroniniu formatu šioje el.knygoje) formatu lietuvių ir lenkų kalbomis, o baigiamoji konferencija transliuota ir papildomai stebėta vaizdo transliacijos metu internete.

Projektas nuo 2017 metų sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. vykdomas INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos rėmuose. Bendras projekto biudžetas 998 221,00 eurų, programa jo įgyvendinimui skyrė 85 procentus, o projekto vykdytojai / partneriai - 15 procentų šių lėšų.

Atsisiųsti čia: lietuviškai lenkiškai


Daugiau informacijos apie projektą ir partnerius: www.marijampolesligonine.lt www.sniadecja.pl, www.ligonine.lt, www.new.szpital.suwalki.pl


© VšĮ Marijampolės ligoninė 2018