Seminaria dla dzieci

Ulotki formatu A4 jako podsumowanie materiałów seminaryjnych w języku litewskim i polskim zostały przygotowane, wydrukowane (po 1000 szt.) i rozpowszechnione wśród dzieci. Można je otworzyć/pobrać klikając na ulotkę.