Warsztaty (seminaria)

2017-11-22

Racjonalne wykorzystanie leków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu chorób dziecięcych

Instytucja Publiczna Szpital im. S. Kudirkos w Alytus

  • kierownik Wydziału Zarządzania Chorób Zakaźnych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przy Miniesterstwie Zdrowia (Departament w Alytus) Janina Dvilinskienė i Główny Specjalista w/w centrum Ramunė Zelenienė (wykład - "Zużycie antybiotyków w Okręgu Alytus");
  • ordynator Oddziału Kontroli Chorób Zakaźnych Szpitala im. S. Kudirkos w Alytus, lekarz pediatra Danutė Kuzmickienė (wykłady – "„Racjonalna terapia antybiotykowa – czy misja jest możliwa?“" oraz "„Projekt monitorowania w Szpitalu im. S Kudirkos w Alytus“).").
Więcej

2018-03-27

Metody diagnostyki i leczenia najbardziej niebezpiecznych wypadków u dzieci

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  • Warsztaty obejmowały - metoda i diagnozy leczenia w najbardziej niebezpiecznych przypadkach wypadków wśród dzieci.
Więcej

2018-04-17

Resuscytacja noworodków i karmienie piersią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

  • lekarz Oddziału Neonatologii dr n. med. Joanna Bochenko-Łuczyńska (wykład - Resuscytacja noworodka oparta na wytycznych 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji);
  • położna Oddziału Neonatologii, dr. Patrycja Glińska (wykład - Korzyści wynikające z karmienia piersią).

Więcej

2018-06-05

Przypadki zakażeń rotawirusowych

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu

  • Ordynator Oddziału Kontroli Chorób Zakaźnych Szpitala w Mariampolu lekarz Laima Šiupienytė (wykład – Rankų antiseptikos ir kitų infekcijų kontrolės priemonių reikšmė hospitalinių infekcijų prevencijoje / Znaczenie antyseptyków do rąk i innych środków dezynfekcyjnych w prewencji zakażeń szpitalnych),
  • Ordynator Oddziału Chorób Dziecięcych Szpitala w Mariampolu Irma Kopcikienė (wykład – Rotavirusinės infekcijos paplitimo, gydymo ir diagnostikos aktualijos / Aktualności w zakresie zachorowań, leczenia i diagnostyki zakażeń rotawirusowych) bei
  • Kierownik Wydziału Zarządzania Chorób Zakaźnych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego przy Miniesterstwie Zdrowia (Departament w Mariampolu) Loreta Radzevičienė (wykład – Rotavirusinės infekcijos paplitimas, epidemiologinė priežiūra ir profilaktika / Zachorowalność, nadzór epidemiologiczny i profilaktyka zakażeń rotawirusowych).
Więcej